Boisko gotowe

2015-12-24 08:48
W październiku zakończyły się prace przy budowie boiska na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej.. Powstało boisko asfaltowe o wymiarach 40x22 m. W ramach prac wykonano wyrównanie istniejącego utwardzenia, odprowadzenie wód opadowych oraz nawierzchnię asfaltobetonową ograniczoną obrzeżami betonowymi. W ramach tej inwestycji wykonano również asfaltobetonowy dojazd do boiska. Koszt inwestycji wyniósł 72000,00 z czego 24109,45 to środki z funduszu sołeckiego. Mamy nadzieję, że w przyszłosci uda się pozyskać środki aby na wykonanej nawierzchni ułożyć profesjonalną nawierzchnię poliuretanową a także zagospodarować teren wokół boiska, postawić bramki.
 
Sołtys i Rada Sołecka
 
tekst i foto MS