Rozstrzygnięciu Przetargu

2017-09-03 15:24

ZAWIADOMIENIE O ROSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Domu Wiejskiego przy ul. Wiejskiej 11/1 w Iskrzyczynie wyłoniono najemcę, którym jest Elżbieta Tiberiusz.

 

                                                                                          Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                             /-/ Tomasz Branny