Sołectwo

Sołtys:
Józef Śniegoń
tel.: 33 856 20 05


 

Rada Sołecka

1. Sikora Ireneusz

2. Sułkowska Mariola

3. Hubczyk Rafał

4. Żbel Bogusław

5. Szotek Robert