Sołectwo

  

Sołtys:

Piotr Gąsior

 

Rada Sołecka:

Radosław Fryda

Rafał Hubczyk

Robert Szotek