Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

2015-03-01 00:00

Zakończyły się sprawozdawczo-wyborcze zebrania wiejskie w Gminie Dębowiec. We wszystkich sołectwach zostały wybrane nowe Rady Sołeckie oraz Sołtysi na kolejną kadencję (2015-2019).

 

 

Iskrzyczyn

Sołtys

Józef Śniegoń

Rada Sołecka

1.      Sikora Ireneusz

2.      Sułkowska Mariola

3.      Hubczyk Rafał

4.      Żbel Bogusław

5.      Szotek Robert

 

 

Ogrodzona

Sołtys

Ryszard Woźniak

Rada Sołecka

1.      Iskrzycki Marek

2.      Worek Jolanta

3.      Czyż Jan

4.      Gajdacz Mirosław

5.      Dawidczyk Kazimierz

 

 

Kostkowice

Sołtys

Paweł Zawada

Rada Sołecka

1.      Wawak Krzysztof

2.      Wróbel Władysław

3.      Krużołek Henryk

 

 

Gumna

Sołtys

Klaudia Hernik

Rada Sołecka

1.      Świątek Włodzimierz

2.      Andrzej Zmełty

3.      Baszczyńska Elżbieta

4.      Biesok Wiktor

5.      Sobańska Jolanta

 

 

 

Simoradz

Sołtys

Piotr Burawa

Rada Sołecka

1.      Zborowski Wojciech

2.      Kubicius Marek

3.      Kajzar Danuta

4.      Pilch Władysław

5.      Brudny Jadwiga

 

 

Łączka

Sołtys

Antonina Wawrzyczek

Rada Sołecka

1.      Baszczyńska Agnieszka

2.      Kowalska Maria

3.      Adamek Alina

4.      Mędrala Danuta

5.      Wawrzyczek Magdalena

 

Dębowiec

Sołtys

Roman Kłoda

Rada Sołecka

1.      Michnik Krzysztof

2.      Legierska Zofia

3.      Przybyłek Sylwia

4.      Hałgas Gabriela

5.      Szpin Sławomir