Zebranie wiejskie 2019

2019-09-11 15:21

Dnia 16.09.2019r. (poniedziałek), o godzinie 18:00, w Sali OSP Iskrzyczyn odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Program zebrania:
1)    Otwarcie zebrania.
2)    Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3)    Wybór protokolanta.
4)    Zgłaszanie propozycji wykorzystania Funduszu Sołeckiego w 2020r.
5)    Dyskusja.
6)    Podjęcie uchwał.
7)    Wolne wnioski.
8)    Zakończenie zebrania.