Zebranie Wiejskie 2024

2024-05-10 15:26

Dnia 20.05.2024 (poniedziałek), o godzinie 17.00, w OSP Iskrzyczyn odbędzie się Zebranie Wiejskie, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
minionej kadencji.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem
6. Wybór Komisji Skrutacyjnęj
7. Wybór Sołtysa
· zgłaszanie kandydatów
· głosowanie
· ogłoszenie wyników wyborów
8. Wybór Rady Sołeckiej
· zgłaszanie kandydatów
· głosowanie
· ogłoszenie wyników wyborów
9. Zgłaszanie propozycji nazw nowych ulic
10. Wolne wnioski i zakończenie