ZEBRANIE WIEJSKIE W ISKRZYCZYNIE 2022

2022-09-18 12:34

W dniu 20.09.2022r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali OSP w Iskrzyczynie odbędzie się zebranie wiejskie.

Program zebrania:

1) Otwarcie zebrania

2) Stwierdzenie prawomocności zebrania

3) Wybór przewodniczącego zebrania

4) Wybór protokolanta

5) Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2023 r.

6) Dyskusja

7) Podjęcie uchwał

8) Wolne wnioski

9) Zakończenie zebrania